Orley-kost.kz here. !!!

1

1

1

Кафедра  туралы ақпарат:

Мақсаты: әлемдік және қазақстандық тәжірибені зерделеу трансляциялау негізінде жоғары сапалы білім беруді қамтамасыз ететін мектепке дейінгі, бастауыш және инклюзивті білім беретін педагогикалық қызметкерлерінің үздіксіз кәсіби білім алу үшін жағдай жасау.

 1. Кафедра меңгерушісі Жүсіпова Г.С.
 2. Аға оқытушы  Бекмаганбетова Г.К.
 3. Аға оқытушы  Дильдибекова Г.А.
 4. Аға оқытушы  Истомина Н.С.
 5. Аға оқытушы  Климбей Л.В.
 6. Аға оқытушы 
 7. Аға оқытушы  Мускина А.Н.МБОТТ кафедрасы «Өрлеу» БАҰО» АҚ филиалы Қостанай облысы бойынша ПҚ БАИ  оқу, әдістемелік және ғылыми-зерттеу жұмысын іске асыратын құрылымдық бөлімі болып саналады.

Каферанын ғылыми зерттеу тақырыбы:   Дамытушы медиаорта:Бастауыш сынып мұғалімдерінің біліктілік арттыру сапасының мәселері.
Кафедра ПҚ БАИ құрылымдық бөлімдері, басқа да кафедраларымен және Қостанай қаласы мен Қостанай облысының білім беру мекемелерімен тығыз байланыста өзінің жұмысын жүргізеді.
Кафедра өзінің жұмысы барысында  ҚР «Білім туралы» Заңын, ҚР БҒМ нормативтік құжаттарын, ҚР 2011-2020 жылдарға арналған білім беруді дамытудың Мемлекеттік бағдарламасын, кафедра Ережесін басшылыққа алады.


Кафедра міндеттері:

 • инновациялық тәртіпте курстық және курсаралық жұмысын ұйымдастыру және өткізу арқылы мектепке дейінгі, бастауыш және инклюзивті білім беретін педагогикалық қызметкерлерінің біліктілік арттыру жүйесін жаңарту;
 • мектепке дейінгі, бастауыш және инклюзивті білім беретін педагогтарының біліктіліктерін тиімді  арттыру мақсатында ғылыми зерттеулер, тәжірибе-эксперименталдық жұмыстарды ұйымдастыру және өткізу сапасын бастамасымен біліктілік арттыру  үрдісінің ғылыми-практикалық, зерттеушілік ортасын     құрастыру;
 • Қостанай облысының бастауыш сынып мұғалімдері мен мектепке дейінгі қызметкерлері үшін ғылыми-практикалық конференциялар, ғылыми-теориялық және әдістемелік семинарлар ұйымдастыру және өткізу;
 • мектепке дейінгі ұйым мен бастауыш мектеп практикасында инновациялық тәжірибені зерттеу және жалпылау.

Кафедра жұмысының маңызды бағыттары:
Оқу-әдістемелік жұмысы:
Әр түрлі тақырыптық бағыттардағы оқу бағдарламаларын, оқыту-тақырыптық жоспарларын, портфолио құрастыру және курстар өткізу:  

Өзін-өзі тану мұғалімдері- жаңа бағдарласымен бойынша  «Өзін-өзі тану» пәнінің әдістемелік қамтамасыз ету және  оның әр түрлі тақырыптық бағыттардағы ғылыми-теориялық негіздерін оқыту.

Бастауыш сынып мұғалімдері-   курстарының барлығы-10, шаруашылық есепте-2 (қазақ тілінде-4,орыс тілінде -6)

 • Бастауыш сыныптың білім беру үдерісіне денсаулығы  сақтау технологиялары  және оның жүзеге асыру жолдары;
 • Бастауыш мектепте сыни ойлау технологияларың қолдану негіздерінде ,оқуды мен жазуға оқыту;
 • Бастауыш сынып   оқушыларының шығармашылық қабілеттерін интербелсенді әдістер арқылы дамыту;
 • Ақпараттық білім беру ортасын құру жағдайында бастауыш мектептің оқу-тәрбие үдерісінде АКТ пайдалану       
 •   TIMSS, PIRLS халықаралық зерттеулері аясында оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастыру бойынша бастауыш сынып мұғалімдері әрекетінің ғылыми-дидактикалық негіздері
 • 2012 жылғы ҚР жаңа МЖМББС-на сәйкес бастауыш мектепте өмір қауіпсіздігі негіздері мен дүниетану пәндерін кіріктіріп оқытуды ұйымдастыру және  т.б.

Дене шынықтыру мұғалімдері  және дене шынықтыру мәдениеті бойынша нұсқаушылары курстарының барлығы 5, шаруашылық есептегі-2 (қазақ тілінде-2,орыс тілінде -3):

 •  ҚР мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту МЖСБ-ға сәйкес дене шынықтыру мәдениеті бойынша нұсқаушысының кәсіби құзыретілігін дамыту.
 •  Дене шынықтыру сабағында оқушылардың салауатты өмір сүру мәдениетін қалыптастыру-2курс

Шағын-орталық тәрбиешілер:

 • «Step by Step», «ӨТШТ», Н.Зайцев және М.Монтессории   педагогикалық жүйелерін технологияларын мектепке дейінгі тәрбие мен білім беруде қолдану
 • Мектепке дейінгі ұйымның білім беру үдерісіне баланы ерте жастан дамыту бойынша шетелдік және отандық үздік технологиялардың әдістемелік негіздерін ендіру

МДҰ  тәрбиешілері және де МҰ мен МШО тәрбиешілері:

 •  Баланы ерте жастан дамыту бойынша тәрбиешінің кәсіби құзыреттіліктерің дамыту-2 курс        
 •  Мектеп жасына дейінгі балалардың танымдық іс-әрекетін дамытуда ойын технологиясын қолдану
 •  Мектепке дейінгі ұйымның білім беру үндерісіне баланы ерте жастан дамыту бойынша шетелдік және отандық үздік технологиялардың әдістемелік негіздерін еңгізу
 •  "Step by Step", "ӨТШ"Н.Зайцев және М.Монтессори педагогикалық жүйелерінің технологияларын мектепке дейіңгі тәрбие білім беруде қолдану.
 • Мектепке дейінгі ұйымдарда пәндік дамытушы ортаны ұйымдастыруға М.Монтессори амалы тұрғысынан келу

Ғылыми-зерттеу жұмысы:

Каферанын ғылыми зерттеу тақырыбы:   Дамытушы медиаорта:Бастауыш сынып мұғалімдерінің біліктілік арттыру сапасының мәселері.

Жеке зерттеу тақырыптары:

 • МДМ 2 тілді (қазақ, орыс) үйрету негізінде билингвалдық – тілдік ортаны ұйымдастыру - Дильдибекова Г.А.
 • Мектепке дейінгі ұйымдарда әрекет терің мониторингтік  және диагностиктік мәселесін зерттеу-С.П.Ионова
 • Орыс тілді  мен әдебиетті оқыту мәселесі –М.Т. Туякова
 • Кіші мектеп оқушыларда отбасылық құндылықтарды қалыптастырудағы отбасы мен мектептің өзара әрекеттесуі-  Г.К.Бекмаганбетова
 • «Адам – адам» мамандығында эмоционалды шаршау синдромының алдын алу бойынша превентивті шаралардың кейбір қағидаттары (Қостанай қаласы орта мектептеріндегі практикалаушы мұғалімдерінің мысалында)»-А.К.Садыкова
 • Жалпы білім беру үрдісінде мүмкіндігі  шектеулі балаларды психологиялық қолдау –А.Г. Махмутова


Ұйымдастырушылық-әдістемелік жұмысы:
2016 жылындағы әр түрлі деңгейдегі семинарлар, конференциялар, форумдар және педагогикалық оқулардың тақырыптары:

 • халықаралық ғылыми-практикалық конференция: «Мектепке дейінгі жастағы балалардың полиэтникалық мәдениетін қалыптастыру» мәселесі бойынша;
 • «Жаңа білім беру сапасын қамтамасыз ету шарты ретінде білім беру қызметкерлерінің кәсіби өсуі»тақырыбы бойынша облыстық педагогикалық оқулар;
 • «Мектепке дейінгі білім берудің заманауи моделіндегі педагогикалық шеберлік» тақырыбындағы мектепке дейінгі қызметкерлердің облыстық  форумы;
 • оn-lainтәртібіндегі «Мектепке дейінгі тәрбиемен мен оқытудың жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыру жағдайындағы өзекті сұрақтар» мәселесі бойынша республикалық семинар;
 • on-lainтәртібіндегі:  «Қоғам мен жалпы білім беретін үрдіске аутизмі бар балаларды кіріктіру»мәселесі бойынша республикалықвебинар;
 •  «Мектеп жасына дейінгі балалардың оқыту-әдістемелік әрекетін басқару құралы ретінде технологиялық карта»республикалық семинары;
 • «Өзін өзі тану: мектепке дейінгі тәрбиемен мен оқытудың мазмұны мен әдістерін интеграциялау мүмкіндіктері» мәселесі бойынша облыстық семинар;
 • Қалалық шебер сынып «Технологиялық негізде МДМ заманауи сабағын құрастыру»;
 • «МДМ білім беру үрдісінде педагогикалық технологияларды пайдалану» тақырыбындағы ашық «дөңгелек үстел»;
 • облыстық Алтынсариннің педагогикалық оқулары;
 • on-lainтәртібіндегі бала аутизмі мәселесі бойынша республикалық вебинар;
 • «В.Воскобовичтің дамытушылық әдістемелері» облыстық семинары;
 • «Мектепке дейінгі білім беруді жүйелі сапалы жаңартудың мемлекеттік құралы ретінде МЖББС 2012» мектепке дейінгі білім беру қызметкерлерінің облыстық тамыз секциясы.

Басқарманың құрамы 

 ЖУСУПОВА ГАЛИЯ САПАРБЕКОВНА

БІЛІМІ:

 • Ы.Алтынсарин атындағы Арқалық педагогикалық институты, қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі
 • А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті, гуманитарлық пәндер магистрі

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ЕҢБЕК ӨТІЛІ:

26 жыл

БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ:

 • Қазақ тілі пәні бойынша білім беру мазмұнын жаңарту бағдарламасы бойынша курс
 • Халықаралық семинар-тренинг "Методика интегрированного обучения предмету и языку: особенности, преимущества, методы и приемы реализации"

ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСЫНЫҢ ТАҚЫРЫБЫ:

«Көптілді мектептерде оқушыларды көпэтномәдениеттілікке тәрбиелеу»

МАҚАЛАЛАР:

 • Мұғалім қызметін ұйымдастыру және басқару. Әдістемелік ұсыныстар. 2014.
 • Қазақ тілі мен әдебиеті пәні бойынша оқушылардың функционалдық сауаттылығын арттыру жұмыстары. Дидактикалық тапсырмалар. 2014.
 • Абай мұрасының рухани-адамгершілік және танымдық құндылықтарын өзектендіру.Мақала. 2014.
 • "Мұғалімнің кәсіби құзыреттілігі моделі"
 • "Ключевые педагогические компетенции в условиях инклюзивного образования"
 • "Билингвалды тілдік құзыреттілікті қалыптастырудың маңыздылығы"
 • «Полиэтнокультурное воспитание: обоснование проблемы»  VIII Международная конференция «Наука и образование: история, современность, перспективы» 2015 г.
 • «Полиэтнокультурное воспитание учащихся в условиях полиязычной школы» журнал «Молодежный научный вестник», май 2016г., Башкортостан, Свидетельство№0063   2016 г.
 • «Полиэтнокультурное воспитание личности как одно из приоритетных направлений современного образования»  «Проблемы педагогики».  г.Иваново, РФ   №5 май 2016 г.
 • Проектная  деятельность в полиэтнокультурном воспитании учащихся  полиязычной  школы Международный научно-исследовательский журнал «Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук»  №12     2016г.
 • «Полиязычие - основа формирования поликультурной личности» опубликована в международном журнале «Pyxis» Научный журнал «Pyxis» № 9 2016 г.  (г.Санкт-Петербург)
 • «Көпмәдениетті тұлға қалыптастыру жағдайында көптілділік білім берудің ерекшеліктері» (Көптілділік – уақыт қажеттілігі) Газета «Костанай таны» №88  12.08.16г.
 • Билингвалды тілдік құзыреттіліктерді  қалыптастыру жолдары  Костанай: Вестник. №2(11) – 2016. С. 34-36

ӘДІСТЕМЕЛІК ҚҰРАЛДАР:

 • Мұғалім қызметін ұйымдастыру және басқару (әдістемелік ұсыныстар) Қостанай, 2014
 • Қазақ тілі мен әдебиеті пәні бойынша оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту тапсырмалары Қостанай, 2014.
 • Оқу сауттылығын дамытуға арналған белсенді стратегиялар (әдістемелік ұсыныстар) Қостанай, 2015.
 • Методика CLIL в обучении предмету и языку (методическое посбие) Костанай, 2016.


ДИЛЬДИБЕКОВА ГУЛЬНАРА АЙСАЕВНА

 БІЛІМІ

 • Омск мемлекеттік педагогикалық университеті, Омск, Ресей

Педагогикалық инноватика, педагогикалық білімнің магистрі, 2013-2016 ж.;

 • Зұлқарнай Алдамжар атындағы Қостанай әлеуметтік-техникалық университеті. Филология факультеті 2006 – 2008 ж.
 • 1984-1986 гг. Троицк педагогикалық училищесі, Троицк қ. Ресей; мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқыту, балабақша тәрбиешісі.

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ӨТІЛІ: 33 жыл 

БІЛІКТІЛІК АРТТЫРУ

Курстары: 

 • «Актуальные проблемы модернизации системы допольнительного профессионального педагогического образования», ФГАОУ АПК и ППРО, 2013 ж ., Москва қ..Ресей;
 • «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ Педагогикалық шеберлік орталығы Кембридждің Халықаралық емтихан кеңесі және Кембридж университетінің Білім беру факультетімен бірлесіп әзірленген Қазақстан Республикасында орта білім мазмұның жаңарту аясында қазақ тілінде оқытатан мектептердің қазақ тілі мұғалімдерінің біліктілігін арттыру бағдарламасы бойынша 160 академиялық сағат көліміндегі тренерлерді оқыту курсын аяқтады. 2015 ж.  Астана ж.

 Семинарлар:

 • «Психолого-педагогическая организация развивающей среды дошкольных образовательных учреждений и системы дополнительного образования в условиях модернизации образования» ООО «Вектор науки» Таганрог қ., Ресей.

Халықаралық және республикалық конференциялар:

 •  «Білім берудің жаңартылған мазмұны жағдайындағы тұлғалық зияткерлікті дамытудағы педагогикалық ізденіс» тақырыбындағы Республикалық педагогикалық идеялар фестивалі, Ақтау қ. 2015 ж.
 • «Үздіксіз білім беру жүйесінде дарынды балалрды әлеуметтік-педагогикалық жіне психологиялық қолдау мәселелері» тақырыбындағы халықаралық ғылыми-практикалық  on-line семинар Атырау қ. №,2015 ж;
 • Сертификатталған мұғалімдердің республикалық онлайн форумы «Жарқын белес». Қостанай 2016 ж.;
 • «Инновационные направления развития дополнительного профессионального педагогического образования» халықаралық электрондық ғылыми-практикалық конференция, Донецк қ.,  2016 ж. ДХР;
 • «Инновации и традиции в современном образовании: приоритеты развития» халықаралық ғылыми-практикалық конференция, Қостанай қ., 2016 ж.;
 • «Новая наука: проблемы и перспективы» халықаралық ғылыми-практикалық конференция, Пермь қ., 2017ж. РФ;
 • «Тенденции развития функциональной грамотности педагогов и учащихся в контексте обновления содержания среднего образования Республики Казахстан» республикалық ғылыми-практикалық он-лайн – конференция , Көкшетау қ., 2017 ж..

ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСЫНЫҢ ТАҚЫРЫБЫ:

Развитие речевой активности детей в поликультурном языковом пространстве в процессе интегрированного сотрудничества педагогов, специалистов ДО и семьи. 

МАҚАЛАЛАР:

 • Информационно-методический вестник «Білім-инфо» №3 2013 г. статья «Ее величество-Игра»
 • Республиканский журнал «Справочник руководителя дошкольной организации» №4 (28) 2014 г. статья «Реализация принципов интеграции образовательных областей»
 • Журнал «Вестник» № 4 2015 г. статья  «Этнопедагогическая направленность маленьких казахстанцев»
 • ІІІ Международный зимний симпозиум «Инновации в современной науке»  статья «Формирование социально-активной личности младшего школьника посредством развития ее индивидуальности» (РИНЦ);
 • Методический разработки:
 • Методические рекомендации «Медиа технологии в дошкольном образовании» 2014г.;
 • Методические рекомендации: «Обучение развивающим технологиям работников дошкольного образования  в системе повышения квалификации»2016г.

БЕКМАГАНБЕТОВА ГАЙНЕШ КОШЕКОВНА

E-MAIL:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ОБРАЗОВАНИЕ:  

 • Ыбырай Алтынсарин атындағы Рудный педагогикалық училищесі.  Бастауыш оқыту әдістемесі;
 • Зұлқарнай Алдамжар атындағы Қостанай әлеуметтік-техникалық университеті. Филология факультеті.
 •   Омск мемлекеттік педагогикалық университеті, Омск, Ресей

    Педагогикалық инноватика, педагогикалық білімнің магистрі, 2013-2016 ж.

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ӨТІЛІ: 29 жыл
БІЛІКТІЛІК АРТТЫРУ:

 • Білім мазмұнын жаңарту бойынша курс, 2015 ж.
 • Біліктілік арттыру курстары  – Қостанай қ., ПҚ БАИ,  2004 ж., 2011 ж.;
 • «Обучение без границ» Заманауи педагогика орталығы , Монреаль, Канада, 2009-2012 ж., ; 
 • обучение в Центре Современной педагогики «Обучение без границ», Монреаль, Канада, 2011-2012 г.,  2011-2012 ж.;
 • бастауыш мектеп оқулықтарын сараптау бойынша республикалық сараптама кеңесінің мүшесі,  2010 ж.,  2011 ж.;
 • МАБ бойынша тестерді құрастыру бойынша республикалық кеңесінің мүшесі 2010 ж., 2011ж.

ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСЫНЫҢ ТАҚЫРЫБЫ:
Жаратылыстану» пәнін оқыту барысында бастауыш мектеп оқушыларының зерттеушілік қабілеттерін қалыптастыру

ҒЫЛЫМИ-ӘДІСТЕМЕЛІК ҮЛГІЛЕРІ:

 • Біліктілікті арттыру жүйесінде жоба әдісін пайдалану, әдістемелік құрал, Қостанай қ., 2016 ж.
 • Отбасы мен мектеп арасындағы өзара әрекеттесу арқылы кіші мектеп оқушыларында отбасылық құндылықтарды қалыптастыру, г.Костанай, 2015 г.;
 • «Кіші мектеп оқушыларының дарындылығы мен дивергентті ойлауын дамыту құралы ретіндегі ойын технологиялары: ғылыми-зерттеу жұмысы аясындағы әдістемілік ұсыныстар», г. Костанай, 2012 г.;
  «1-2 сынып оқушыларына арналған «Магистр»: электрондық әдістемелік құрал», г. Костанай, 2012 г.

ҒЫЛЫМИ МАҚАЛАЛАР:

-  Республиканский фестиваль педагогических  идей «Білім берудің жаңартылған мазмұны жағдайында тұлғалық зияткерлікті дамытудағы педагогикалық ізденіс», номинация, 2015 г.;

- Республиканский фестиваль педагогических  идей «Білім берудің жаңартылған мазмұны жағдайында тұлғалық зияткерлікті дамытудағы педагогикалық ізденіс», диплом ІІІ степени, 2015 г.;

- Первая Международная научно-практическая конференция «Воспитание в изменяющемся мире», г.Омск, 2015 г.

- ІІ Международный конкурс работников образовательной сферы,  І место,г.Таганрог,  2014 г.;

- Отбасы мен мектеп арасындағы өзара әрекеттесу арқылы кіші мектеп оқушыларында отбасылық құндылықтарды қалыптастыру

- Духовно-нравственное воспитание школьников –   актуальная

проблема современности

 

 КЛИМБЕЙ ЛАРИСА ВАСИЛЬЕВНА

E-MAIL: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
БІЛІМ: 

Ы.Алтынсарин атындағы Рудный педагогикалық колледжі «Бастауыш оқыту әдістемесі»

Қостанай мемлекеттік педагогикалық институты «Бастауыш оқыту әдістемесі»

ЖҰМЫСТАҒЫ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ӨТІЛІ:

22 жыл.
БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ:

- РБҚ БАИ жанындағы біліктілікті арттыру курстары,  Алматы қ.,  2013 ж.;

- NIS  ПШО    «НЗМ» ДБҰ (Астана қ.)  -  2016 жыл  Қазақстан Республикасы орта білім мазмұнын жаңарту аясында «Бастауыш сыныптар» пәндері бойынша біліктілікті арттыру курсы;

-  «INTUIT» Ұлттық ашық университеті  «Психология и педагогика» курсы 72 сағат көлемінде оқу; Сертификат № 100998090

- «INTUIT» Ұлттық ашық университеті  «Оқытушының тиімді жұмысы» курсы бойынша оқу 72 сағат; Сертификат № 100998695

Ы.Алтынсарин атындағы білім беру ұлттық академиясы «Базис» интеллектуалды орталықпен бірлесіп (РФ, Новосибирск қ.) «Педагогика. Білім беру үрдісінде қалыптастырушы бағалауды пайдалану» - 2016 жыл

 ҒЫЛЫМИ ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСЫНЫҢ ТАҚЫРЫБЫ:

 «Білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында шағын жинақты мектеп жұмысының ерекшеліктері: проблемалар мен оны шешу жолдары»

 БАСЫЛЫМДАР

 «Біліктілікті арттыру жүйесі: педагогтардың кәсіби әлеуетін дамытудағы инновациялық шешімдер»

«Заманауи білім берудегі инновациялар мен дәстүрлер: даму басымдылықтары»

«ҚР-да білім беру мазмұнын жүйелі жаңарту мәнмәтінінде педагогтардың кәсіби дамуы»

  «Көп тілділік - қолайлы тілдік орта құру жағдайында тұлға жетістігінің кепілі»

 «Білім беру мазмұнын жаңғырту жағдайында бастауыш сыныптағы денсаулық сақтау технологиясы»

 «Орта білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында оқушылардың функциональды сауаттылықтарын дамытудағы педагогтың ролі»

 «Педагогикалық қызметкерлердің  біліктілігін арттыру жүйесіндегі интерактивті технологиялар»

 « Мектеп оқушысының рухани адамгершілік тәрбиесі- заманауи өзекті проблема»

 ҒЫЛЫМИ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘЗІРЛЕМЕЛЕР:

Әдістемелік нұсқаулық «Біліктілікті арттыру жүйесінде мұғалімдердің шығармашылық әрекеттерін белсендіру әдістері»

 ОӘК «Оқу сауаттылығын қалыптастырамыз»  оқу бойынша кіші мектеп оқушыларына арналған тренажер

  ОӘК «Кіші мектеп оқушыларының тілдік дамуы»   


 


   

Яндекс.Метрика
Find us on Facebook
Follow Us
Find us on Facebook
Follow Us