Orley-kost.kz here. !!!

1

1

1

Бөлімнің мақсаты мен міндеттері:

 • Институт жұмысын жетілдіру, қызметкерлердің педагогикалық және ғылыми жұмысының нәтижелілігін ынталандыру, шығармашылық бастама мен кәсібилікті дамыту мақсатында облыс педагогтарының біліктілігін арттыру бойынша ПҚ БАИ білім беру қызметтерінің сапасын бағалау және мониторингілеу.

Міндеттері:

 •     біліктілікті арттырудан өткен білім беру ұйымдарының педагогикалық қызметкерлері туралы мәліметтер базасын жүйелі түрде жаңарту бойынша электронды бағдарламасын жасау;
 •     институтпен өткізілетін біліктілікті арттыру курстарын, курсаралық ісшаралардың сапасын бағалау, қысқа мерзімді және 3 айлық курстардан өткен тыңдаушылармен кері байланысты орнату;
 •     курстарды диагностикалау негізінде аналитикалық құжаттарды әзірлеу;
 •     кіріс және шығыс сауалнамалардың электронды сыртын жасау;
 •     мониторинг нәтижелерінің негізінде біліктілікті арттыру жүйесінің қызметін коррекциялайтын ұсыныстар енгізу.

 

Толығырақ>>

 

 

Академиялық бөлім «Өрлеу» БАҰО» АҚ Қостанай облысы бойынша ПҚБАИ-ның құрылымдық бөлімшесі болып табылады.
Бөлім өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясына, Қазақстан Республикасының «Білім туралы», «Ғылым туралы» Заңдарына, Президент Жарлықтары мен ҚР Үкіметінің Қаулыларына, Қазақстан Республикасының білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған Мемлекеттік бағдарламасына, ҚР Білім және ғылым Министрлігінің нормативтік құжаттары, филиал туралы Ереже мен бөлім туралы Ережеге сәйкес жүзеге асырады.

Бөлім қызметінің міндеттері:
• курстық дайындықтыңжоспар-кестелерін құру;
• біліктілікті арттыру үрдісін ұйымдастыруды үйлестіру;
• бөлімнің облыс педагогтарын курстық дайындықпен қамту бойынша қызметін жетілдіру;
• филиалдың құрылымдық бөлімшелерімен ынтымақтастықты қамтамасыз ету.

 

 

Толығырақ>>

 • Кітапхана жұмысының бөлімі «Өрлеу» БАҰО» АҚ Қостанай облысы бойынша ПҚБАИ-ның құрылымдық бөлімшесі болып табылады.
 • Бөлім өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңын, ҚР білім және ғылым министрлігі мен «Өрлеу» БАҰО» АҚ нормативтік-құықтық актілерін, кітапханалық іс бойынша құжаттарды, филиал туралы ережені, Филиалдың жергілікті нормативтік актілерін, кітапхана жұмысының бөлімі туралы Ережені басшылыққа алады.


Бөлім қызметінің бағыты:

 • білім беру қызметкерлерінің кәсіби құзыреттілігін арттыруды оқу-әдістемелік ақпарат құралдарымен қамтамасыз ету;  
 • кафедралар мен бөлімдердің қызметкерлерімен өзара әрекет ету негізінде білім беру және ғылыми үрдіске тиімді көмектесу;
 • кітап қорын тиімді құру мақсатында БА курс тыңдаушылары мен педагогтардың ақпараттық қажеттіліктерін тұрақты түрде зерттеу;
 • кітапханалық үрдісті әріқарай компьютерлендіру.  

 

Толығырақ>>

Ақпараттық технологиялар бөлімі «Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығы» акционерлік қоғамының филиалы Қостанай облысы бойынша педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін арттыру институтыныңқұрылымдық бөлімшесі болып табылады.

         Өз қызметінде бөлім ҚР Конституциясын, ҚР Президенті және Үкімет актілерін, Қазақстан Республикасында басқа да еңбек қатынастарын реттейтін министрліктер мен ұйымдардың актілерін, «Өрлеу» БАҰО» АҚ директорлар Кеңесі және Басқарма қарарларын, Филиал туралы ережені, филиалдың ішкі еңбек тәртібінің ережелерін, бөлім туралы ережені басшылыққа алады.

Бөлім қызметінің міндеттері:

 • филиалғаақпараттыққызметкөрсетужәнекомпьютерліктехниканы, перифериялықжәнежелілікжабдықтауды, жергіліктітораптыалыпжүружәнебағдарламалыққамтамасызету (соныңішіндеарнайы);
 • филиалдың шаруашылық қызметін басқарудың ақпараттық-коммуникациялық жүйесінің дамуы аясында техникалық қорды жаңартуды қамтамасыз ету және ақпараттық қызмет көрсету, заманауи әдістерді және ақпаратты өңдеу құралдарын енгізу;
 • өндірісті және ұйымды басқаруды заманауи ақпараттық технологиялармен қамтамасыз ету мақсатында ақпараттық қызмет нарығын зерттеу және талдау.

 

Толығырақ>>

Міндеттері:

1. Біліктілік арттыру жүйесін әдістемелік қамтамасыз ету мазмұны мен  тетіктерін инновациялық жаңарту;

2. Үздіксіз білім беру жүйесіндегі әдістемелік ұйымдар мен «Өрлеу» БАҰО» АҚ филиалы Қостанай облысы бойынша педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін арттыру институтының өзара әрекетін ұйымдастыру;

3. «Өрлеу» БАҰО» АҚ филиалы Қостанай облысы бойынша педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін арттыру институтының қызметін  ғылыми-әдістемелік тұрғыда қолдау.

Бағыттары:

1. әлемдік білім беру тенденциялары мен қазақстандық білім беруді жаңғыртудың негізгі бағыттарын ескере отырып, педагогтардың біліктілігін арттыру курстары бағдарламаларының мазмұнын  жаңарту;

2. педагогтың кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру үшін ақпараттық-әдістемелік ортаны байыту және дамыту;

3. Қостанай облысының білім беру кеңістігінде инновациялық-эксперименталды қызметті үйлестіруді қамтамасыз ету;

4. Мұғалімді кәсіби дамыту және үздіксіз педагоги-калық білім беру мәселелері бойынша жұмыс тәжірибесін жинақтау және тарату.

 

Толығырақ>>

Бөлім қызметінің стратегиялық мақсаты – «Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығы» АҚ филиалы Қостанай облысы бойынша педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін арттыру институты» қызметі мен профессорлық-оқытушылық құрамының ғылыми-әдістемелік әлеуетін насихаттау; профессорлық-оқытушылық құрамның мақалаларын, оқу-әдістемелік өнімдерін дайындау бойынша қызметін әдістемелік модерациялау; «Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығы» АҚ инновациялық стратегияларының облыстың педагогикалық қоғамына ғылыми-әдістемелік және әлеуметтік-мәдени ықпал етуіне көмектесу.

Бөлім қызметінің тактикалық мақсаты – «Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығы» АҚ педагогикалық қызметкерлердің кәсібилігі мен шеберлігін жетілдіру бойынша инновациялық стратегияларын насихаттау; өңірде біліктілікті арттыру жүйесін инновациялық дамытуды медиалық және баспа түрінде қолдау; ғылыми-әдістемелік, ғылыми-танымал, насихаттау-ағартушылық мазмұндағы баспа қызметін жүзеге асыруда жоғары жиілікті қамтамасыз ету; филиалдың оқытушылық құрамының ғылыми және ғылыми-танымал (қолданбалы, әдістемелік) мақалалары мен басылымдарының сапасын арттыру. 

Бөлім қызметінің оперативті мақсаты – филиал оқытушылары мен мамандарының медиажоспарды орындауын қадағалау; ғылыми басылымды дайындау кезінде оқытушылық құрамның типтік қиындықтарын анықтау; мақалалар мен басылымдарды дайындауға әдістемелік көмек көрсету; жарыққа шыққан материалдарды жүйелеу және критериалды талдау; филиалдың баспа өнімін тираждау; білім беру жүйесінің ісшараларын және педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін арттырудағы инновацияларды ақпараттық-насихаттау және медиалық қолдау. 

Толығырақ>>


 

 

Яндекс.Метрика
Find us on Facebook
Follow Us
Find us on Facebook
Follow Us