Orley-kost.kz here. !!!

1

1

1

Кафедра  туралы ақпарат:

Мақсаты: әлемдік және қазақстандық тәжірибені зерделеу трансляциялау негізінде жоғары сапалы білім беруді қамтамасыз ететін мектепке дейінгі, бастауыш және инклюзивті білім беретін педагогикалық қызметкерлерінің үздіксіз кәсіби білім алу үшін жағдай жасау.

МБОТТ кафедрасы «Өрлеу» БАҰО» АҚ филиалы Қостанай облысы бойынша ПҚ БАИ  оқу, әдістемелік және ғылыми-зерттеу жұмысын іске асыратын құрылымдық бөлімі болып саналады.

Каферанын ғылыми зерттеу тақырыбы:   Дамытушы медиаорта:Бастауыш сынып мұғалімдерінің біліктілік арттыру сапасының мәселері.
Кафедра ПҚ БАИ құрылымдық бөлімдері, басқа да кафедраларымен және Қостанай қаласы мен Қостанай облысының білім беру мекемелерімен тығыз байланыста өзінің жұмысын жүргізеді.
Кафедра өзінің жұмысы барысында  ҚР «Білім туралы» Заңын, ҚР БҒМ нормативтік құжаттарын, ҚР 2011-2020 жылдарға арналған білім беруді дамытудың Мемлекеттік бағдарламасын, кафедра Ережесін басшылыққа алады.


Кафедра міндеттері:

 • инновациялық тәртіпте курстық және курсаралық жұмысын ұйымдастыру және өткізу арқылы мектепке дейінгі, бастауыш және инклюзивті білім беретін педагогикалық қызметкерлерінің біліктілік арттыру жүйесін жаңарту;
 • мектепке дейінгі, бастауыш және инклюзивті білім беретін педагогтарының біліктіліктерін тиімді  арттыру мақсатында ғылыми зерттеулер, тәжірибе-эксперименталдық жұмыстарды ұйымдастыру және өткізу сапасын бастамасымен біліктілік арттыру  үрдісінің ғылыми-практикалық, зерттеушілік ортасын     құрастыру;
 • Қостанай облысының бастауыш сынып мұғалімдері мен мектепке дейінгі қызметкерлері үшін ғылыми-практикалық конференциялар, ғылыми-теориялық және әдістемелік семинарлар ұйымдастыру және өткізу;
 • мектепке дейінгі ұйым мен бастауыш мектеп практикасында инновациялық тәжірибені зерттеу және жалпылау.

Кафедра жұмысының маңызды бағыттары:
Оқу-әдістемелік жұмысы:
Әр түрлі тақырыптық бағыттардағы оқу бағдарламаларын, оқыту-тақырыптық жоспарларын, портфолио құрастыру және курстар өткізу:  

Өзін-өзі тану мұғалімдері- жаңа бағдарласымен бойынша  «Өзін-өзі тану» пәнінің әдістемелік қамтамасыз ету және  оның әр түрлі тақырыптық бағыттардағы ғылыми-теориялық негіздерін оқыту.

Бастауыш сынып мұғалімдері-   курстарының барлығы-10, шаруашылық есепте-2 (қазақ тілінде-4,орыс тілінде -6)

 • Бастауыш сыныптың білім беру үдерісіне денсаулығы  сақтау технологиялары  және оның жүзеге асыру жолдары;
 • Бастауыш мектепте сыни ойлау технологияларың қолдану негіздерінде ,оқуды мен жазуға оқыту;
 • Бастауыш сынып   оқушыларының шығармашылық қабілеттерін интербелсенді әдістер арқылы дамыту;
 • Ақпараттық білім беру ортасын құру жағдайында бастауыш мектептің оқу-тәрбие үдерісінде АКТ пайдалану       
 •   TIMSS, PIRLS халықаралық зерттеулері аясында оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастыру бойынша бастауыш сынып мұғалімдері әрекетінің ғылыми-дидактикалық негіздері
 • 2012 жылғы ҚР жаңа МЖМББС-на сәйкес бастауыш мектепте өмір қауіпсіздігі негіздері мен дүниетану пәндерін кіріктіріп оқытуды ұйымдастыру және  т.б.

Дене шынықтыру мұғалімдері  және дене шынықтыру мәдениеті бойынша нұсқаушылары курстарының барлығы 5, шаруашылық есептегі-2 (қазақ тілінде-2,орыс тілінде -3):

 •  ҚР мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту МЖСБ-ға сәйкес дене шынықтыру мәдениеті бойынша нұсқаушысының кәсіби құзыретілігін дамыту.
 •  Дене шынықтыру сабағында оқушылардың салауатты өмір сүру мәдениетін қалыптастыру-2курс

Шағын-орталық тәрбиешілер:

 • «Step by Step», «ӨТШТ», Н.Зайцев және М.Монтессории   педагогикалық жүйелерін технологияларын мектепке дейінгі тәрбие мен білім беруде қолдану
 • Мектепке дейінгі ұйымның білім беру үдерісіне баланы ерте жастан дамыту бойынша шетелдік және отандық үздік технологиялардың әдістемелік негіздерін ендіру

МДҰ  тәрбиешілері және де МҰ мен МШО тәрбиешілері:

 •  Баланы ерте жастан дамыту бойынша тәрбиешінің кәсіби құзыреттіліктерің дамыту-2 курс        
 •  Мектеп жасына дейінгі балалардың танымдық іс-әрекетін дамытуда ойын технологиясын қолдану
 •  Мектепке дейінгі ұйымның білім беру үндерісіне баланы ерте жастан дамыту бойынша шетелдік және отандық үздік технологиялардың әдістемелік негіздерін еңгізу
 •  "Step by Step", "ӨТШ"Н.Зайцев және М.Монтессори педагогикалық жүйелерінің технологияларын мектепке дейіңгі тәрбие білім беруде қолдану.
 • Мектепке дейінгі ұйымдарда пәндік дамытушы ортаны ұйымдастыруға М.Монтессори амалы тұрғысынан келу

Ғылыми-зерттеу жұмысы:

Каферанын ғылыми зерттеу тақырыбы:   Дамытушы медиаорта:Бастауыш сынып мұғалімдерінің біліктілік арттыру сапасының мәселері.

Жеке зерттеу тақырыптары:

 • МДМ 2 тілді (қазақ, орыс) үйрету негізінде билингвалдық – тілдік ортаны ұйымдастыру - Дильдибекова Г.А.
 • Мектепке дейінгі ұйымдарда әрекет терің мониторингтік  және диагностиктік мәселесін зерттеу-С.П.Ионова
 • Орыс тілді  мен әдебиетті оқыту мәселесі –М.Т. Туякова
 • Кіші мектеп оқушыларда отбасылық құндылықтарды қалыптастырудағы отбасы мен мектептің өзара әрекеттесуі-  Г.К.Бекмаганбетова
 • «Адам – адам» мамандығында эмоционалды шаршау синдромының алдын алу бойынша превентивті шаралардың кейбір қағидаттары (Қостанай қаласы орта мектептеріндегі практикалаушы мұғалімдерінің мысалында)»-А.К.Садыкова
 • Жалпы білім беру үрдісінде мүмкіндігі  шектеулі балаларды психологиялық қолдау –А.Г. Махмутова


Ұйымдастырушылық-әдістемелік жұмысы:
2016 жылындағы әр түрлі деңгейдегі семинарлар, конференциялар, форумдар және педагогикалық оқулардың тақырыптары:

 • халықаралық ғылыми-практикалық конференция: «Мектепке дейінгі жастағы балалардың полиэтникалық мәдениетін қалыптастыру» мәселесі бойынша;
 • «Жаңа білім беру сапасын қамтамасыз ету шарты ретінде білім беру қызметкерлерінің кәсіби өсуі»тақырыбы бойынша облыстық педагогикалық оқулар;
 • «Мектепке дейінгі білім берудің заманауи моделіндегі педагогикалық шеберлік» тақырыбындағы мектепке дейінгі қызметкерлердің облыстық  форумы;
 • оn-lainтәртібіндегі «Мектепке дейінгі тәрбиемен мен оқытудың жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыру жағдайындағы өзекті сұрақтар» мәселесі бойынша республикалық семинар;
 • on-lainтәртібіндегі:  «Қоғам мен жалпы білім беретін үрдіске аутизмі бар балаларды кіріктіру»мәселесі бойынша республикалықвебинар;
 •  «Мектеп жасына дейінгі балалардың оқыту-әдістемелік әрекетін басқару құралы ретінде технологиялық карта»республикалық семинары;
 • «Өзін өзі тану: мектепке дейінгі тәрбиемен мен оқытудың мазмұны мен әдістерін интеграциялау мүмкіндіктері» мәселесі бойынша облыстық семинар;
 • Қалалық шебер сынып «Технологиялық негізде МДМ заманауи сабағын құрастыру»;
 • «МДМ білім беру үрдісінде педагогикалық технологияларды пайдалану» тақырыбындағы ашық «дөңгелек үстел»;
 • облыстық Алтынсариннің педагогикалық оқулары;
 • on-lainтәртібіндегі бала аутизмі мәселесі бойынша республикалық вебинар;
 • «В.Воскобовичтің дамытушылық әдістемелері» облыстық семинары;
 • «Мектепке дейінгі білім беруді жүйелі сапалы жаңартудың мемлекеттік құралы ретінде МЖББС 2012» мектепке дейінгі білім беру қызметкерлерінің облыстық тамыз секциясы.

Басқарманың құрамы 

 ЖУСУПОВА ГАЛИЯ САПАРБЕКОВНА

мектепке дейінгі және бастауыш білім беру және тұлғаны тәрбиелеу кафедрасының меңгерушісі

БІЛІМІ:

 • Ы.Алтынсарин атындағы Арқалық педагогикалық институты, қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі
 • А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті, гуманитарлық пәндер магистрі

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ЕҢБЕК ӨТІЛІ:

26 жыл

БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ:

 • Қазақ тілі пәні бойынша білім беру мазмұнын жаңарту бағдарламасы бойынша курс
 • Халықаралық семинар-тренинг "Методика интегрированного обучения предмету и языку: особенности, преимущества, методы и приемы реализации"

ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСЫНЫҢ ТАҚЫРЫБЫ:

«Көптілді мектептерде оқушыларды көпэтномәдениеттілікке тәрбиелеу»

МАҚАЛАЛАР:

 • Мұғалім қызметін ұйымдастыру және басқару. Әдістемелік ұсыныстар. 2014.
 • Қазақ тілі мен әдебиеті пәні бойынша оқушылардың функционалдық сауаттылығын арттыру жұмыстары. Дидактикалық тапсырмалар. 2014.
 • Абай мұрасының рухани-адамгершілік және танымдық құндылықтарын өзектендіру.Мақала. 2014.
 • "Мұғалімнің кәсіби құзыреттілігі моделі"
 • "Ключевые педагогические компетенции в условиях инклюзивного образования"
 • "Билингвалды тілдік құзыреттілікті қалыптастырудың маңыздылығы"
 • «Полиэтнокультурное воспитание: обоснование проблемы»  VIII Международная конференция «Наука и образование: история, современность, перспективы» 2015 г.
 • «Полиэтнокультурное воспитание учащихся в условиях полиязычной школы» журнал «Молодежный научный вестник», май 2016г., Башкортостан, Свидетельство№0063   2016 г.
 • «Полиэтнокультурное воспитание личности как одно из приоритетных направлений современного образования»  «Проблемы педагогики».  г.Иваново, РФ   №5 май 2016 г.
 • Проектная  деятельность в полиэтнокультурном воспитании учащихся  полиязычной  школы Международный научно-исследовательский журнал «Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук»  №12     2016г.
 • «Полиязычие - основа формирования поликультурной личности» опубликована в международном журнале «Pyxis» Научный журнал «Pyxis» № 9 2016 г.  (г.Санкт-Петербург)
 • «Көпмәдениетті тұлға қалыптастыру жағдайында көптілділік білім берудің ерекшеліктері» (Көптілділік – уақыт қажеттілігі) Газета «Костанай таны» №88  12.08.16г.
 • Билингвалды тілдік құзыреттіліктерді  қалыптастыру жолдары  Костанай: Вестник. №2(11) – 2016. С. 34-36

ӘДІСТЕМЕЛІК ҚҰРАЛДАР:

 • Мұғалім қызметін ұйымдастыру және басқару (әдістемелік ұсыныстар) Қостанай, 2014
 • Қазақ тілі мен әдебиеті пәні бойынша оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту тапсырмалары Қостанай, 2014.
 • Оқу сауттылығын дамытуға арналған белсенді стратегиялар (әдістемелік ұсыныстар) Қостанай, 2015.
 • Методика CLIL в обучении предмету и языку (методическое посбие) Костанай, 2016.


ДИЛЬДИБЕКОВА ГУЛЬНАРА АЙСАЕВНА

 мектепке дейінгі, бастауыш оқыту және тұлғаны тәрбиелеу кафедрасының аға оқытушысы

 БІЛІМІ

 • Омск мемлекеттік педагогикалық университеті, Омск, Ресей

Педагогикалық инноватика, педагогикалық білімнің магистрі, 2013-2016 ж.;

 • Зұлқарнай Алдамжар атындағы Қостанай әлеуметтік-техникалық университеті. Филология факультеті 2006 – 2008 ж.
 • 1984-1986 гг. Троицк педагогикалық училищесі, Троицк қ. Ресей; мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқыту, балабақша тәрбиешісі.

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ӨТІЛІ: 33 жыл 

БІЛІКТІЛІК АРТТЫРУ

Курстары: 

 • «Актуальные проблемы модернизации системы допольнительного профессионального педагогического образования», ФГАОУ АПК и ППРО, 2013 ж ., Москва қ..Ресей;
 • «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ Педагогикалық шеберлік орталығы Кембридждің Халықаралық емтихан кеңесі және Кембридж университетінің Білім беру факультетімен бірлесіп әзірленген Қазақстан Республикасында орта білім мазмұның жаңарту аясында қазақ тілінде оқытатан мектептердің қазақ тілі мұғалімдерінің біліктілігін арттыру бағдарламасы бойынша 160 академиялық сағат көліміндегі тренерлерді оқыту курсын аяқтады. 2015 ж.  Астана ж.

 Семинарлар:

 • «Психолого-педагогическая организация развивающей среды дошкольных образовательных учреждений и системы дополнительного образования в условиях модернизации образования» ООО «Вектор науки» Таганрог қ., Ресей.

Халықаралық және республикалық конференциялар:

 •  «Білім берудің жаңартылған мазмұны жағдайындағы тұлғалық зияткерлікті дамытудағы педагогикалық ізденіс» тақырыбындағы Республикалық педагогикалық идеялар фестивалі, Ақтау қ. 2015 ж.
 • «Үздіксіз білім беру жүйесінде дарынды балалрды әлеуметтік-педагогикалық жіне психологиялық қолдау мәселелері» тақырыбындағы халықаралық ғылыми-практикалық  on-line семинар Атырау қ. №,2015 ж;
 • Сертификатталған мұғалімдердің республикалық онлайн форумы «Жарқын белес». Қостанай 2016 ж.;
 • «Инновационные направления развития дополнительного профессионального педагогического образования» халықаралық электрондық ғылыми-практикалық конференция, Донецк қ.,  2016 ж. ДХР;
 • «Инновации и традиции в современном образовании: приоритеты развития» халықаралық ғылыми-практикалық конференция, Қостанай қ., 2016 ж.;
 • «Новая наука: проблемы и перспективы» халықаралық ғылыми-практикалық конференция, Пермь қ., 2017ж. РФ;
 • «Тенденции развития функциональной грамотности педагогов и учащихся в контексте обновления содержания среднего образования Республики Казахстан» республикалық ғылыми-практикалық он-лайн – конференция , Көкшетау қ., 2017 ж..

ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСЫНЫҢ ТАҚЫРЫБЫ:

Развитие речевой активности детей в поликультурном языковом пространстве в процессе интегрированного сотрудничества педагогов, специалистов ДО и семьи. 

МАҚАЛАЛАР:

 • Информационно-методический вестник «Білім-инфо» №3 2013 г. статья «Ее величество-Игра»
 • Республиканский журнал «Справочник руководителя дошкольной организации» №4 (28) 2014 г. статья «Реализация принципов интеграции образовательных областей»
 • Журнал «Вестник» № 4 2015 г. статья  «Этнопедагогическая направленность маленьких казахстанцев»
 • ІІІ Международный зимний симпозиум «Инновации в современной науке»  статья «Формирование социально-активной личности младшего школьника посредством развития ее индивидуальности» (РИНЦ);
 • Методический разработки:
 • Методические рекомендации «Медиа технологии в дошкольном образовании» 2014г.;
 • Методические рекомендации: «Обучение развивающим технологиям работников дошкольного образования  в системе повышения квалификации»2016г.

ИОНОВА СВЕТЛАНА ПЕТРОВНА

 

мектепке дейінгі, бастауыш оқыту және тұлғаны тәрбиелеу кафедрасының аға оқытушысы

E-MAIL: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
БІЛІМІ: 

Қостанай педагогикалық институты. «Тарих және қоғамтану» факультеті.

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ  ӨТІЛІ: 33 жыл 

«Үздік оқытушы» байқауының жеңімпазы- 2013

«Әдіскердің кәсіби құзыреттілігі» байқауының жеңімпазы - 2016

БІЛІКТІЛІК АРТТЫРУ:

 • РИПКСО біліктілік арттыру курстары, Алматы Қ.,  2011 ж.;
 • В.Воскобовичтің авторлық курсы, (Санкт-Петербург қ.), 2013 ж.;
 • П.ғ.к., профессор Ю.С.Мануйловтың авторлық курсы, (Нижний Новгород қ.), 2013 ж.
 • «Психолого-педагогическая организация развивающей дошкольных образовательных учреждений в  системе дополнительного образования в условиях модернизации образования» семинар - 2014
 • «Современные подходы к обучению и воспитанию длшкольников и младших школьников средствами УМК издательства «Алмыты кiтап баспасы» семинар-тренинг
 • «Педагогика. Использование формативного оценивания в образовательном процессе» - 72 с. 2016
 • «Современные подходы и технологии формирования социально-трудовых компетенций» семинар

ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСЫНЫҢ ТАҚЫРЫБЫ:

 • «Этнотолерантное воспитание как основа социализации дошкольника»

  МАҚАЛАЛАР

2014 жыл

 • Формирование правовой культуры дошкольника как внутренней установки на толерантность
 • Медиакультура в онтологии этнокультурного образования
 • Этнотолерантное воспитание как условие формирования социальной компетентности дошкольника
 • Формирование социальной компетентности дошкольника в условиях полиэтнической среды
 • Новые формы мониторинга как инструмент компетентностного развития детей дошкольного возраста
 • Воспитание этнотолерантности в контексте социтализации ребенка дошкольного возраста

2015 жыл

 • Триязычие в детском саду. Реализация Концепции языковой политики.
 • Социальная компетентность личности через призму современной медиасреды
 • Куда идем?  Или актуальные вопросы дошкольного образования.
 • Воспитание толерантности, как условия успешного взаимодействия в системе "Человек-человек" в организациях дополнительного образования" 
 • Инновационная деятельность по изменению традиционной управленческой системы в дошкольной организации
 • Методические рекомендации к «Зерек бала»
 • Обеспечение непрерывности образования через личностно-ориентированную  модель деятельности методической службы.
 • Сущностные процессы становления педагога новой формации
 • Детский сад: стратегия управления и развития

 2016 жыл

 • Формирование социальной роли школьника  в условиях детского сада. Программа социально-психологической готовности к школе
 • «Я иду в школу»
 • Социализация ребенка дошкольного возраста в контексте толерантности
 • Цифровые и коммуникационный технологии в работе педагога дошкольной организации
 • Опыт и перспективы сотрудничества науки и практики

  ҒЫЛЫМИ-ӘДІСТЕМЕЛІК ҮЛГІЛЕРІ:

 • Государственная общеобразовательная программа «Зерек бала», Астана, 2008 г.;
 • Программа и УМК психолого-педагогической подготовки детей 5-6 лет к школе «Я иду в школу», г.Костанай, 2010 г.;
 • Программа и УМК «Этноград», г.Костанай, 2013 г.;
 • Методические рекомендации «Индикаторы компетентностного развития детей, как показатель индивидуального развития ребенка», г.Костанай, 2013 г
 • Интерактивные стратегии в системе повышения квалификации
 • Профессиональное развитие педагогов по освоению современного опыта раннего развития детей (сборник материалов конференции)
 • Педагогическое наследие и современный опыт раннего развития. Вундеркинд с пеленок» (сборник материалов педагогического марафона)

БЕКМАГАНБЕТОВА ГАЙНЕШ КОШЕКОВНА
мектепке дейінгі, бастауыш оқыту және тұлғаны тәрбиелеу кафедрасының аға оқытушысы

E-MAIL:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ОБРАЗОВАНИЕ:  

 • Ыбырай Алтынсарин атындағы Рудный педагогикалық училищесі.  Бастауыш оқыту әдістемесі;
 • Зұлқарнай Алдамжар атындағы Қостанай әлеуметтік-техникалық университеті. Филология факультеті.
 •   Омск мемлекеттік педагогикалық университеті, Омск, Ресей

    Педагогикалық инноватика, педагогикалық білімнің магистрі, 2013-2016 ж.

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ӨТІЛІ: 29 жыл
БІЛІКТІЛІК АРТТЫРУ:

 • Білім мазмұнын жаңарту бойынша курс, 2015 ж.
 • Біліктілік арттыру курстары  – Қостанай қ., ПҚ БАИ,  2004 ж., 2011 ж.;
 • «Обучение без границ» Заманауи педагогика орталығы , Монреаль, Канада, 2009-2012 ж., ; 
 • обучение в Центре Современной педагогики «Обучение без границ», Монреаль, Канада, 2011-2012 г.,  2011-2012 ж.;
 • бастауыш мектеп оқулықтарын сараптау бойынша республикалық сараптама кеңесінің мүшесі,  2010 ж.,  2011 ж.;
 • МАБ бойынша тестерді құрастыру бойынша республикалық кеңесінің мүшесі 2010 ж., 2011ж.

ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСЫНЫҢ ТАҚЫРЫБЫ:
Жаратылыстану» пәнін оқыту барысында бастауыш мектеп оқушыларының зерттеушілік қабілеттерін қалыптастыру

ҒЫЛЫМИ-ӘДІСТЕМЕЛІК ҮЛГІЛЕРІ:

 • Біліктілікті арттыру жүйесінде жоба әдісін пайдалану, әдістемелік құрал, Қостанай қ., 2016 ж.
 • Отбасы мен мектеп арасындағы өзара әрекеттесу арқылы кіші мектеп оқушыларында отбасылық құндылықтарды қалыптастыру, г.Костанай, 2015 г.;
 • «Кіші мектеп оқушыларының дарындылығы мен дивергентті ойлауын дамыту құралы ретіндегі ойын технологиялары: ғылыми-зерттеу жұмысы аясындағы әдістемілік ұсыныстар», г. Костанай, 2012 г.;
  «1-2 сынып оқушыларына арналған «Магистр»: электрондық әдістемелік құрал», г. Костанай, 2012 г.

ҒЫЛЫМИ МАҚАЛАЛАР:

-  Республиканский фестиваль педагогических  идей «Білім берудің жаңартылған мазмұны жағдайында тұлғалық зияткерлікті дамытудағы педагогикалық ізденіс», номинация, 2015 г.;

- Республиканский фестиваль педагогических  идей «Білім берудің жаңартылған мазмұны жағдайында тұлғалық зияткерлікті дамытудағы педагогикалық ізденіс», диплом ІІІ степени, 2015 г.;

- Первая Международная научно-практическая конференция «Воспитание в изменяющемся мире», г.Омск, 2015 г.

- ІІ Международный конкурс работников образовательной сферы,  І место,г.Таганрог,  2014 г.;

- Отбасы мен мектеп арасындағы өзара әрекеттесу арқылы кіші мектеп оқушыларында отбасылық құндылықтарды қалыптастыру

- Духовно-нравственное воспитание школьников –   актуальная

проблема современности 


ЯДРОВА НАДЕЖДА ВИКТОРОВНА

 Мектепке дейінгі, бастауыш оқыту және тұлғаны тәрбиелеу кафедрасының аға оқытушысы,  педагогика магистрі.

 БІЛІМІ:

1. Қостанай мемлекеттік педагогикалық институты, 2006ж. Мамандық «Психология».

 2. Омск мемлекеттік педагогикалық университеті, 2016ж. Магистрлік бағдарлама «Педагогикалық инноватика». 

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ӨТІЛ:

10 жыл 

БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ:

 •  «Интуит» Ұлттық ашық университетте біліктілікті арттыру  курсы – «Әлеуметтік жұмыс», «Педагогика және психология» бағыттары бойынша, «Оқытушының тиімді жұмысы», 2016ж.; «Қарым-қатынас психологиясы», «Практикалық тестілеуге кіріспе», «Балаларды зиянды ақпараттан қорғау», «Әлеуметтік психология»  2017ж.
 • Сын тұрғысы бойынша курстар (Оқу мен жазу бойынша қазақстандық ассоциация), 2015ж.
 • Балалар мен жасөспірімдердің ақыл және дене дамуының бұзылуына орай әлеуметтік әлеуметтік бейімдеу және кәсіби-еңбек оңарту орталығы қайта даярлау курстары  «Дефектология» мамандығы бойынша 2017 ж.

ҒЫЛЫМИ ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСЫНЫҢ ТАҚЫРЫБЫ:

«Педагогтың тұлғалық-кәсіби өсуіне инновациялық әрекеттің ықпалы»

 БАСЫЛЫМДАР:

 • Төмендегідей бағыттар бойынша 20-дан астам мақаланың авторы:
 • Мектептегі білім беру үрдісін психологиялық-педагогикалық қолдау;
 • Педагогтың инновациялық қызметі;
 • Инклюзивті білім беру;
 • Білім беру ортасындағы психологиялық қауіпсіздік;
 • Балалар дарындылығы.

ӘДІСТЕМЕЛІК ӘЗІРЛЕМЕЛЕР:

 Мектептегі білім беру үрдісін психологиялық-педагогикалық қолдау мен инклюзивті білім беру, дарынды балалармен жұмыстарға қатысты тақырыптар бойынша әдістемелік әзірлемелермен ұсыныстардың авторы.

 


 КЛИМБЕЙ ЛАРИСА ВАСИЛЬЕВНА

Мектепке дейінгі, бастауыш оқыту және тұлғаны тәрбиелеу кафедрасының аға оқытушысы
E-MAIL: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
БІЛІМ: 

Ы.Алтынсарин атындағы Рудный педагогикалық колледжі «Бастауыш оқыту әдістемесі»

Қостанай мемлекеттік педагогикалық институты «Бастауыш оқыту әдістемесі»

ЖҰМЫСТАҒЫ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ӨТІЛІ:

22 жыл.
БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ:

- РБҚ БАИ жанындағы біліктілікті арттыру курстары,  Алматы қ.,  2013 ж.;

- NIS  ПШО    «НЗМ» ДБҰ (Астана қ.)  -  2016 жыл  Қазақстан Республикасы орта білім мазмұнын жаңарту аясында «Бастауыш сыныптар» пәндері бойынша біліктілікті арттыру курсы;

-  «INTUIT» Ұлттық ашық университеті  «Психология и педагогика» курсы 72 сағат көлемінде оқу; Сертификат № 100998090

- «INTUIT» Ұлттық ашық университеті  «Оқытушының тиімді жұмысы» курсы бойынша оқу 72 сағат; Сертификат № 100998695

Ы.Алтынсарин атындағы білім беру ұлттық академиясы «Базис» интеллектуалды орталықпен бірлесіп (РФ, Новосибирск қ.) «Педагогика. Білім беру үрдісінде қалыптастырушы бағалауды пайдалану» - 2016 жыл

 ҒЫЛЫМИ ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСЫНЫҢ ТАҚЫРЫБЫ:

 «Білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында шағын жинақты мектеп жұмысының ерекшеліктері: проблемалар мен оны шешу жолдары»

 БАСЫЛЫМДАР

 «Біліктілікті арттыру жүйесі: педагогтардың кәсіби әлеуетін дамытудағы инновациялық шешімдер»

«Заманауи білім берудегі инновациялар мен дәстүрлер: даму басымдылықтары»

«ҚР-да білім беру мазмұнын жүйелі жаңарту мәнмәтінінде педагогтардың кәсіби дамуы»

  «Көп тілділік - қолайлы тілдік орта құру жағдайында тұлға жетістігінің кепілі»

 «Білім беру мазмұнын жаңғырту жағдайында бастауыш сыныптағы денсаулық сақтау технологиясы»

 «Орта білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында оқушылардың функциональды сауаттылықтарын дамытудағы педагогтың ролі»

 «Педагогикалық қызметкерлердің  біліктілігін арттыру жүйесіндегі интерактивті технологиялар»

 « Мектеп оқушысының рухани адамгершілік тәрбиесі- заманауи өзекті проблема»

 ҒЫЛЫМИ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘЗІРЛЕМЕЛЕР:

Әдістемелік нұсқаулық «Біліктілікті арттыру жүйесінде мұғалімдердің шығармашылық әрекеттерін белсендіру әдістері»

 ОӘК «Оқу сауаттылығын қалыптастырамыз»  оқу бойынша кіші мектеп оқушыларына арналған тренажер

  ОӘК «Кіші мектеп оқушыларының тілдік дамуы»   

 


САДЫКОВА АЙГУЛЬ КАЗИХАНОВНА

 Мектепке дейінгі, бастауышты оқыту және тұлғаны тәрбиелеу  кафедрасының доценті

 БІЛІМІ:

тәрбие жұмысының педагогикасы мен әдістемесі

 ҒЫЛЫМИ ДӘРЕЖЕСІ: 

педагогика ғылымдарының кандидаты

 ҒЫЛЫМИ АТАҒЫ: 

педагогика доценті 

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ӨТІЛІ:

39 жыл 

БІЛІКТІЛІК АРТТЫРУ КУРСТАРЫ:

 • NIS ЦПМ  АОО  «НИШ»  (г. Астана)  -  2013 год (сертификат   0000976),
 • ЧУ «Центр послевузовского образования» (г. Алматы) 2 уровень «Педагогические технологии трехмерной методической системы обучения»  - 2015 г (номер бизнес – соответствия: 081040018554).
 • Национальная академия образования им. И. Алтынсарина совместно с Интеллектуальным центром «Базис» (РФ, г.Новосибирск) «Педагогика. Использование формативного оценивания в образовательном процессе» - 2016 год (серия-номер 1А515D594).
 • NIS ЦПМ  АОО  «НИШ»  (г. Астана)  -  2016 год курсы повышения квалификации в рамках обновления среднего образования Казахстана по предмету «Музыка»;
 • Обучение в Национальном открытом Университете «INTUIT.ru» на курсах «Социальная работа» в объеме 72 часов (январь 2017);
 • Обучение на семинаре – тренинге по теме «Педагогтардың шығармашылық жазу дағдыларын дамыту» Сертификат республикалық «Білім айнасы»  газетінің редакциясы ұйымдастырған бас редакторы Қ. Катшабаев  (январь  2017 года);

  ТЕМА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ:

 Некоторые аспекты профилактики синдрома эмоционального выгорания в профессиях «человек - человек» (на примере практикующих учителей средних школ города Костаная).

 МАҚАЛАЛАР:

 • Успешность функционирования индивида в обществе //Материалы заочной Республиканской научно-практической конференции: Роль педагога в развитии функциональной грамотности школьников в условиях обновления содержания среднего образования. Том 1. – Карагады, 2015. – 220с. (С.177  - 180).
 • Фундамент  основ «Обучения в течение всей жизни» закладывается в начальной школе// Материалы заочной Республиканской научно-практической конференции: Роль педагога в развитии функциональной грамотности школьников в условиях обновления содержания среднего образования. Том 2. – Карагады, 2015. – 271с. (С.143  - 148).
 • Развитие функциональной грамотности учащихся, как один из аспектов фундамента образовательной концепции «обучения в течение всей жизни» (Статья прошла на Международной  электронной НПК «Компетентный  выпускник нового времени». Секция 3 «Социогуманитарная составляющая компетентной личности».г.Донецк).
 • Педагогическая интеграция – как одно из условий развития функциональной грамотности учащихся (Статья прошла на Международной  электронной НПК «Компетентный  выпускник нового времени». Секция 1 «Психолого-педагогическое сопровождение становления компетентной личности выпускника образовательной организации», город Донецк).
 • Теория потокового состояния (М. Чиксентмихайи, США) в процессе внедрения в педагогическую практику образовательного процесса системы повышения квалификации педагогических работников (Билим №5 г. Костанай);
 • Значение коммуникативной компетентности и высокоразвитого социального интеллекта в типологической характеристике личности учителя начальных классов (Билим №6 г. Костанай);
 • Значение коммуникативной компетентности и высокоразвитого социального интеллекта в типологической характеристике личности учителя начальных классов //Республиканский ежеквартальный педагогический научно-теоретический журнал  Вопросы педагогики №4 (38) 2015 – Алматы. 112с. (С.82 - 85); Опубликована статья в республиканском ежеквартальном педагогическом научно-теоретическом журнале  Педагогика мәселелері/ Вопросы педагогики №4 (42) 2016 года по теме «Аспекты профилактики «Синдрома эмоционального выгорания» через рефлексивное мышление»// С 63 – 67  -  Алматы. ТОО «DALAPRINT» - 88с
 • Статья УДК 74.05   ББК 378   Неп  53 «Профессиональное развитие педагога – одна из жизненных стратегий творческой личности»//Непрерывное педагогическое образование в контексте инновационных проектов общественного развития (к 25-летию кафедры педагогики и психологии, 15 декабря 2016 года): Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции с международным участием/ сост. И отв. Ред. Л.И. Клочкова. – М.: АПК и ППРО, 2016. – 200с. (С. 162 – 167, 0.4.п.л.)   ISBN 978-5-8429-1369-5

 ӘДІСТЕМЕЛІК ҚҰРАЛДАР:

 • «Превентивные меры по предупреждению эмоционального выгорания в профессиях человек – человек (на примерах практикующих учителей)» Методическое пособие / сост.: А.К. Садыкова – Костанай: Филиал акционерного общества «НЦПК «Өрлеу» ИПК ПР по Костанайской области», 2015. – 52с.
 • Коллективная монография «Научно-методические основы организации дистанционного обучения педагогов». Монография / сост.: А.К. Садыкова – Костанай: Филиал акционерного общества «НЦПК «Өрлеу» ИПК ПР по Костанайской области», 2015. – 72с.

 

МАРУАРОВА АРАЙ ТОКТАРОВНА

 ҚЫЗМЕТ:

 Мектепке дейінгі, бастауыш оқыту және тұлғаны тәрбиелеу кафедрасының лаборанты

 БІЛІМІ:

 Қостанай мемлекеттік педагогикалық институт, жаратылыстану ғылымдар факультеті, «5В011300 биология» мамандығы.

 ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ӨТІЛІ:

 2 жыл

 БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ:

 • ҚР білім беру мазмұнын жаңарту аясында "Биология" және "Жаратылыстану" пәндер бойынша педагогикалық кадрлардың біліктілігін арттыру курсы, 80 академиялық сағат;
 • Прохождение предметно-языковых курсов (английский язык) на базе института повышения квалификации «Өрлеу» г.Костанай в объеме 640 академических часов.

 МҚАЛАЛАР:

 • По стопам великого просветителя казахского народа, Ахмета Байтурсынова;
 • Жуки-дендрофаги представительства Наурзумского заповедника;
 • Новые шаги в будущее;
 • Эколого-фаунистические комплексы усачей (Coleoptera: Cerambycidae) Наурзумского заповедника;
 • Материалы к фауне усачей (Cerambycidae) региона представительства Наурзумского заповедника.

 ҒЫЛЫМИ-ӘДІСТЕМЕЛІК ҮЛГІЛЕРІ:

          УМК «Репетитор по биологии для 9 класса».

 


   

Яндекс.Метрика
Find us on Facebook
Follow Us
Find us on Facebook
Follow Us